Voorwaarden

Voorwaarden

LOGISTIEKE SERVICE VOORWAARDEN

 

Op al onze werkzaamheden zijn van toepassing de Logistieke Service Voorwaarden (LSV) 2014, inclusief arbitrageclausule, zoals gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Rotterdam op 2 april 2014 onder nummer 28/2014.

Op grond van artikel 2 lid 3 LSV zijn in aanvulling op de LSV op binnenlands transport van toepassing de Algemene Vervoercondities (AVC) en op grensoverschrijdend wegvervoer het CMR-verdrag en in aanvulling daarop voornoemde LSV en AVC.

Op grond van artikel 2 lid 4 en 5 LSV zijn op expeditiewerkzaamheden (doen vervoeren) en douane- en fiscale dienstverlening van toepassing de Nederlandse Expeditievoorwaarden, inclusief arbitrageclausule.

Geschillen die niet onder de arbitrageclausule vallen en die voortvloeien uit of samenhangen met (de) tussen partijen gesloten overeenkomst(en) worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam. Nederlands recht is van toepassing.

 

Logistieke Services Voorwaarden (2 april 2014) Nederlands

Logistieke Services Voorwaarden (2 april 2014) Engels

Logistieke Services Voorwaarden (2 april 2014) Duits

Logistieke Services Voorwaarden (2 april 2014) Frans

 


 Croonen FENEX logoCroonen TLN logo  

Zoeken

Brug Nijmegen

bottom 002

Volvo Croonen

bottom 001

Contact informatie

  • Croonen Transport

  • Bijsterhuizen 1168

  • 6546 AS | Nijmegen

  • Tel. +31 24 366 6070

  • E-mail: info@croonentransport.nl

  • Fax.  +31 24 366 6077
©2024 Croonen Transport.    All Rights Reserved. Designed By Design Plus

Zoeken